KNV EHBO Houten

Afdeling van de Kon.Ned.Vereniging voor EHBO

Nieuws

Wilt u een bericht op deze pagina laten plaatsen of heeft u opmerkingen of verbetervoorstellen met betrekking tot onze website, mail naar:secretariaat@ehbohouten.nl, het bestuur beslist of het bericht al dan niet geplaatst wordt. LET WEL: het bestuur is niet aansprakelijk voor de ingezonden stukken.


Evenementen informatie voor de leden

EHBO is voor velen ook een hobby, naast het volgen van cursussen en herhalingslessen is het ook mogelijk deel te nemen aan evenementen waarbij daadwerkelijk hulp kan worden verleend. Een leuke en leerzame bezigheid die de theorie in praktijk doet brengen. Onze vereniging zorgt voor de nodige materialen en begeleiding.

Door de vrijwillige en belangeloze inzet van onze leden kunnen wij ons als vereniging presenteren en onze hulp aanbieden waar dit nodig mocht zijn. Voor ieder lid is er wel een evenement dat hem of haar zal aanspreken. Evenementen worden meestal in dagdelen verdeeld. De EHBO'ers worden in teamverband ingedeeld onder het motto: "Twee weten (en kunnen) meer dan één".

Een overzicht van de dag, tijd en locatie van (aangevraagde) evenementen vindt u op de kalender en in de agenda die op de herhalingsavonden ter inzage ligt. Alleen leden kunnen zich voor evenementen inschrijven via dit formulier bij Niek van den Berg, coördinator hulpverlening, of op de lesavonden schriftelijk in de evenementen agenda. Het formulier is ook via de login pagina in te vullen en te versturen.

Degenen die zich aangemeld hebben, ontvangen kort tevoren een herinnering. Bent u onverhoopt verhinderd, laat het Niek dan zo spoedig mogelijk weten. Indien in de agenda bij een activiteit van uw voorkeur vermeld staat dat er voldoende aanmeldingen zijn, kijkt u dan te zijner tijd nogmaals of er niet alsnog een plaats beschikbaar is. Wij vinden het het prettigst wanneer u tijdig aangeeft te willen assisteren, dat bespaart Niek een aantal mailtjes en telefoontjes! Om bij de agenda te komen moet u eerst inloggen

De Aan- en afmeldingen voor de lessen worden met ingang van het seizoen (2015-2016) geregeld door Edith Hartsuiker. U kunt haar mailen via secretariaat@ehbohouten.nl.

Laatste nieuws

Grote Oefening 2020
Er is vanwege te weinig belangstelling besloten om op dinsdag 31 maart de Grote Oefening niet door te laten gaan.

Districtswedstrijden
Van 1999 tot en met 2015 deed de EHBO-vereniging Houten mee aan de districtswedstrijden, georganiseerd door een zich daarvoor opgegeven vereniging in het District Utrecht op verzoek van het District Utrecht van de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO. Voor meer info van de behaalde resultaten kunt u contact opnemen met het secretariaat

Data districtsjaarvergadering en districtsvaardigheidsproeven 2020

De Districtsjaarvergadering en districtsvaardigheidsproeven 2020 zullen gehouden worden op zaterdag 18 april in het Desmond Tutu Centrum, Molenstraat 8 te Soest.

De ploeg die bij de districtsvaardigheidsproeven de eerste plaats haalt ontvangt een wisselbeker die de ploeg één jaar mag houden, bij inlevering wordt een nieuwe kleinere beker geschonken in ruil. De ploeg die de tweede plaats haalt krijgt de Buursma wisselbeker, na één jaar in te leveren. De coach van de winnende ploeg mag de An Verkade wisselbeker één jaar behouden.

De nieuwe reglementen van de Nationale Vaardigheidsproeven geven de mogelijkheid voor elk district om twee ploegen naar deze NVP af te vaardigen.

Nationale Vaardigheidsproeven 2020

Voor 2020 zijn deze gegevens nog niet bekend. In 2019 werden deze gehouden op 23 november, locatie was gebouw "De Baander", Zangvogelweg 152 te Amersfoort.

Algemene Landelijke Vergadering 2020

De ALV van de KNV EHBO is op zaterdag 25 mei 2019 gehouden in Hoorn in het district Noord Holland. De informatie voor 2020 volgt nog.

Piet van den Heuvelgroep is gestopt

Er werd tot en met maart 2016 geoefend met de "Piet van den Heuvelgroep". Dit was een groep die trainde om de vaardigheid op een hoger niveau te brengen.

Vorig jaar is besloten om deze groep op te heffen, de oprichter is in maart 2016 overleden en er was te weinig animo om nog oefeningen te organiseren. Het is een mooie periode geweest waarin met veel plezier in bedrijven op diverse locaties in de regio is geoefend.


LEDEN LOGIN

Klik HIER om in te loggen

© 2005-2021 EHBOHouten.nl disclaimer links