KNV EHBO Houten

Afdeling van de Kon.Ned.Vereniging voor EHBO

Basiscursus

Oefenlocatie beginners

Eerste Hulp is hulp die, in afwachting van deskundige hulp, op verantwoorde wijze door EHBO'ers kan worden verleend bij een plotselinge stoornis in de gezondheidstoestand van een medemens. Om dit verantwoord te doen, is het noodzakelijk om te weten wat niet en wat juist wel gedaan moet worden en hoe moet worden gehandeld.

De basismodule Eerste Hulp leidt op voor het Diploma Eerste Hulp. De cursus voldoet aan van overheidswege gestelde eisen, die neergelegd zijn in een officiële regeling. Het behaalde diploma geeft de cursist de waarborg dat hij zich op verantwoorde wijze van zijn hulpplicht kan kwijten. De verworven kennis dient ieder jaar, door middel van het volgen van vervolgcursussen, op peil te worden gehouden. Alleen op deze manier kan de geldigheidsduur van het diploma verlengd worden.

Onze vereniging verzorgt bij voldoende deelname éénmaal per jaar een basismodule Eerste Hulp. De basismodule start gewoonlijk in september en wordt naar verwachting afgesloten met een examen op 17 januari 2023. Van deze cursus maakt reanimatie verplicht deel uit.CURSUSINHOUD

 • 5 belangrijke punten voor de EHBO
 • het menselijk lichaam
 • zenuwstelsel, ademhaling en stoornissen vitale functies
 • bewustzijnsstoornissen en -oorzaken / flauwte
 • ademhalingsstoornissen en oorzaken / beademen
 • stoornissen in de bloedsomloop, theorie en praktijk
 • de huid, uitwendige verwondingen, verband- en hulpmiddelen
 • brandwonden, verslikking
 • botten, gewrichten en spieren (kneuzingen en verstuikingen, breuken)
 • vergiftiging
 • elektriciteitsletsels
 • warmte- en koudeletsels
 • bediening van een AED
 • basis van Eerste Hulp aan kinderen


PRIJS

Onze basiscursus is uitgebreid met de module Verbandleer en Kleine ongevallen. Hierin maakt u kennis met de verschillende mogelijkheden van onder andere dekverbanden, wonddrukverbanden, drukverbanden, rust- en steungevende verbanden. Met ingang van september 2009 wordt ook het bedienen van een AED in de basiscursus behandeld. De minimum leeftijd voor het afleggen van het examen voor het Diploma Eerste Hulp is 15 jaar.

De kosten van de cursus (inclusief Oranje Kruis Boekje, lesmaterialen, koffie/thee op de cursusavonden, examen en AED bedienercursus) bedragen € 247,50 (2022-2023).

Informeer bij uw ziektekostenverzekeringsmaatschappij naar een vergoeding van de kosten voor een EHBO-cursus. Deze worden vaak (gedeeltelijk) vergoed. U kunt zich aanmelden door middel van dit aanvraagformulier.LOCATIE

De cursus wordt uitsluitend gegeven in "De Bijenkorf" en wel op de dinsdagavonden (19:30 - 22:00 uur) in de maanden oktober tot en met 17 januari 2023. Gezien de intensiteit van de lessen dient u alle lessen in deze periode bij te wonen.

Dinsdag 18 oktober 2022 start bij voldoende deelnemers weer een beginnerscursus.
U kunt zich nu al aanmelden via het inschrijfformulier.

Locatie: OBS De Bijenkorf, Riddersborch 143, 3992 BK  Houten, telefoon 030 - 635 35 15. Gebruik dit nummer alleen voor noodgevallen tijdens de lessen, voor overige zaken belt u 030 - 638 01 96. Heeft u interesse in een EHBO-cursus of heeft u vragen, neem dan contact met ons op.TOT SLOT...

Een EHBO-cursus is niet hetzelfde als een cursus bedrijfshulpverlening die voor de meeste bedrijven op grond van de ARBO-wetgeving sinds enkele jaren verplicht is. Zo bevat een EHBO-cursus geen brandpreventie en -bestrijding. Wel gaat een EHBO-cursus veel dieper en grondiger in op de kennis van eerste hulpverlening.

Aan EHBO'ers wordt in de meeste gevallen vrijstelling verleend van het EHBO-deel van een BHV-cursus.

Het Diploma Eerste Hulp dat wordt verstrekt door het Oranje Kruis is het enige officieel erkende EHBO-diploma in Nederland. Wilt u weten wat van u als eerstehulpverlener verwacht wordt, dan kunt u de eindtermen inzien van het Diploma Eerste Hulp en het Certificaat Verbandleer en kleine ongevallen. Het Oranje Kruis geeft informatiefolders uit over de EHBO-cursus (in PDF-formaat via: www.hetoranjekruis.nl).

CURSUS VOLGEN?

Schroom niet om een cursus te volgen, klik HIER voor het formulier...

© 2005-2022 EHBOHouten.nl disclaimer links