KNV EHBO Houten

Afdeling van de Kon.Ned.Vereniging voor EHBO

Herhalingen

Oefenskelet

Het EHBO-diploma is twee jaar geldig. Om dit diploma geldig te houden dient u herhalingslessen te volgen en aan te tonen dat u nog steeds in staat bent eerste hulp op correcte wijze te verlenen.

Van een EHBO'er wordt dus verwacht dat deze blijft oefenen en op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen.

Jaarlijks worden 6 herhalingslessen georganiseerd die u volgens het lesschema dient bij te wonen. Verder zijn er facultatieve lessen waarvoor u zich dient in te schrijven. Daarnaast vindt per seizoen een lezing plaats.Leden worden geacht tijdens de herhalingslessen gebruik te maken van de 28e druk van het Oranje Kruisboekje. Elk lid is in de gelegenheid gesteld deze druk te bestellen.

Mocht u afgezien hebben van deze bestelling of om een andere reden een exemplaar wensen, dan kunt u dit boekje tijdens de lessen bestellen bij de penningmeester Hans Albrecht.De herhalingslessen worden gegeven in basisschool De Bijenkorf, Riddersborch 143 in Houten, telefoon 030 - 63 53 515 (gebruik dit nummer alleen voor noodgevallen tijdens de lessen).

Mocht u op de voor u gereserveerde avond verhinderd zijn, dan verzoeken wij u tijdig contact op te nemen met het secretariaat via e-mail: secretariaat@ehbohouten.nl om te overleggen of u op een andere avond de les kunt bijwonen.

Lezingen in de afgelopen jaren hadden onder andere als thema: drugs, verdrinking, brandwonden, medicijngebruik, juridische aspecten van de hulpverlening, epilepsie, diabetes, stembandlozen en de gevolgen van hersenletsel.5 belangrijke punten

  1. Let op gevaar
  2. Ga na wat er is gebeurd en daarna wat iemand mankeert
  3. Stel het slachtoffer gerust en zorg voor beschutting
  4. Zorg voor professionele hulp
  5. Help het slachtoffer op de plaats waar hij ligt of zit

HERHALINGEN

Klik hier voor het schema van de HERHALINGSLESSEN,
seizoen 2023-2024

REANIMATIE

Er is nu geen apart schema van gemaakt, zie de HERHALINGSLESSEN hierboven, seizoen 2023-2024.

© 2005-2024 EHBOHouten.nl disclaimer links