KNV EHBO Houten

Afdeling van de Kon.Ned.Vereniging voor EHBO

PvdH-groep

Piet van den Heuvel

De afkorting PvdH-Groep zal voor velen van onze vereniging (en in de regio) inmiddels bekend zijn. Een aantal echter weet nog niet wat er mee wordt bedoeld. Voor hen volgt hier een korte uitleg.

Alweer vele jaren geleden heeft de heer Piet van den Heuvel (✟ 14 maart 2016) het initiatief genomen om oefenavonden te organiseren tussen de verschillende EHBO verenigingen uit de regio. De doelstelling hiervan is, dat deze verenigingen met elkaar een gezellige én leerzame oefenavond hebben, zoveel mogelijk in een bestaande bedrijfsomgeving om het helemaal "echt" te maken.

De diverse oefenlocaties worden per seizoen vastgesteld, tijdens de jaarlijkse vergadering die altijd begin mei wordt gehouden. Het uitwisselen van ervaring, zowel theorie als praktijk, dáár gaat het om. Dit alles in een ontspannen sfeer. Er is beslist géén wedstrijd element aanwezig. Er zijn trouwens geen prijzen te verdienen. De resultaten die tijdens zo'n oefenavond door de diverse ploegen zijn behaald, kunnen eventueel op een normale oefenavond van de vereniging worden besproken of nagespeeld.

Het bestuur van deze groep bestaat uit Arno Vos (voorzitter) en Hans Albrecht (secretaris/penningmeester).Extra oefenen... Ja, wie wil dat nu, tijd is een zeer beperkt goed. De mogelijkheid om extra ervaring op te doen is je op te geven voor onze wedstrijdploeg. Twee maal per jaar zijn er onderlinge oefenavonden voor EHBO verenigingen. Je bent dan ingedeeld in een groepje van drie personen die een tweetal slachtoffers gaan helpen. Het voordeel is..., je moet wel, in de les ben je met velen en doorgaans gaat er wel een ander.

Een aantal avonden voor de Piet van den Heuvel-avond wordt er de mogelijkheid gegeven onder leiding van Hans van de Rijdt extra te oefenen. Informatie kunt u inwinnen bij de wedstrijdploegleden. Opgeven: bij Nol van den Tempel of Hans Albrecht. Tot ziens!!


OEFENAVOND 2019

Er wordt voor dit jaar geen oefening meer gepland.

© 2005-2019 EHBOHouten.nl disclaimer links